Õppeaasta koolivaheajad ja trimestrid

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021;

II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;
III vaheaeg 24. veebruar – 2. märts 2022;
IV vaheaeg 25. aprill – 1. mai 2022;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 11. juuni – 31. august 2022.

https://www.hm.ee/et/tegevused/koolivaheajad

III ja V koolivaheaegade muudatuse korraldus. 


Trimestrid 2021/2022. õppeaastal
I trimester 01. september 2021 – 30. november 2021.
II trimester 01. detsember 2021 – 28. veebruar 2022.
III trimester 01. märts 2022 – 13. juuni 2022.