Õpilasesinduse koosseis 2017/2018. õppeaastal:

1. 9.a klass Milena Simane - esimees, esindaja õppenõukogus
2. 9.a klass Katherin Reet Sisask - abiesimees, esindaja hoolekogus
3. 6. klass Karl-Martin Leppnurm - protokollija, esindaja noortekogus
4. 6. klass Birgit Nurmberg - kultuuritoimkonna juht
5. 9.a klass Sten-Andris Kaur - kultuuritoimkonna liige
6. 8. klass Mari-Liis Holm - kultuuritoimkonna liige
7. 7.b klass Mirja Pärnpuu - kultuuritoimkonna liige
8. 6. klass Marta Laius - spordi- ja tervisedenduse toimkonna juht
9. 9.a klass Cathy Karu - spordi- ja tervisedenduse toimkonna liige
10. 9.a klass Deily-Keithy Sepp - fotograaf
11. 8. klass Maia Pärnpuu - meediajuht