Õpilasesinduse koosseis 2018/2019. õppeaastal:

NOOREM ASTE;
1. Kirke Kaukver (2A)
2. Kauri Urb (2B)
3. Esmeli Veskilt (2C)
4. Triinu Vaher (3A)
5. Merit-Emili Bräutigam (3B)
6. Ene-Ly Leppik (3C)
7. Adrian Orobko (4A)
8. Katre Kaldas (4C)
9. Birgit Pärna (4C)
10. Laura Sõstar (5B)

VANEM ASTE:
11. Mairon Lelov (5A) -
12. Joosep Limberk (5A) -
13. Laura Sõstar (5B) - noorema astme juht
14. Olavi Lumberg (6A)
15. Miia Rand (6B)
16. Sten-Rasmus Meri (7.kl)
17. Jessica Turk (8A)
18. Taavi Toodu (8C)
19. Johannes Kõiv (9.kl)
20. Helander Taisson Toom (9. kl)
21. Mari-Liis Holm (9.kl)
22. Maia Pärnpuu (9.kl)

JUHATUS:
23. Birgit Nurmberg (7.kl) – esimees, esindaja hoolekogus
24. Marta Laius (7. kl)- esindaja hoolekogus
25. Karl-Martin Leppnurm (7.kl) – aseesimees, esindaja Pärnu Noortekogus