Õpilasesinduse koosseis 2018/2019. õppeaastal:

NOOREM ASTE;
1. Kirke Kaukver (2A)
2. Kauri Urb (2B)
3. Esmeli Veskilt (2C)
4. Triinu Vaher (3A)
5. Merit-Emili Bräutigam (3B)
6. Ene-Ly Leppik (3C)
7. Adrian Orobko (4A)
8. Katre Kaldas (4C)
9. Birgit Pärna (4C)
10. Mairon Lelov (5A) -
11. Joosep Limberk (5A) -
12. Laura Sõstar (5B) - noorema astme juht

VANEM ASTE:
13. Olavi Lumberg (6A)
14. Miia Rand (6B)
15. Sten-Rasmus Meri (7.kl)
16. Jessica Turk (8A) – esimees, esindaja hoolekogus
17. Taavi Toodu (8C)
18. Kristjan Makarenko (9. kl)
19. Johannes Kõiv (9.kl)
20. Helander Taisson Toom (9. kl)
21. Birgit Nurmberg (7.kl)
22. Marta Laius (7. kl)
23. Karl-Martin Leppnurm (7.kl) – aseesimees, esindaja Pärnu Noortekogus
24. Kristjan Salundi (7. kl)
25. Maia Pärnpuu (9.kl) - protokollija
26. Mari-Liis Holm (9.kl)