Elektrooniline õpilaspilet on plastkaart, millel on peal õpilasest värviline pilt. Õpilaspileti väljastamiseks tuleb vanemal või õpilasel saata kooli e-posti aadressile kool(at)raekyla.parnu.ee elektrooniline dokumendifoto. Foto ei tohi olla vanem kui 1 aasta. Õpilaspileti väljastab kooli sekretär.

Õpilaspilet on ühtlasi ka bussikaart. Õpilaspileti kasutamiseks bussikaardina tuleb õpilaspilet https://parnu.pilet.ee/ lehel isikustada. Sellesse keskkonda tuleb õpilasel või vanemal ID-kaardi või mobill-ID-ga sisse logida. Sealt valida "Isikusta" ning täita lüngad.


Kui õpilane on õpilaspileti kaotanud, väljastab kool selle duplikaadi. Lapsevanem esitab koolile taotluse õpilaspileti duplikaadi väljastamiseks, kuhu märgib ka taotlemise põhjuse (taotluse blankett on kättesaadav koolikodulehel Koolikorraldus -> Dokumendid -> Taotlus korduva õpilaspileti väljastamiseks).

Õpilaspileti duplikaadi maksumuseks on 4 €.

Raha kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole
Kontonumber: EE631010220041191010
Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti duplikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile maksekorralduse kviitungiga.
 

Kui leitakse kaduma läinud õpilaspilet, tuleb see koolile tagastada.