Elektrooniline õpilaspilet on plastkaart, millel on peal õpilasest värviline pilt. Õpilaspileti väljastamiseks tuleb vanemal või õpilasel saata kooli e-posti aadressile kool(at)raekyla.parnu.ee elektrooniline dokumendifoto. Foto ei tohi olla vanem kui 1 aasta. Õpilaspileti väljastab kooli sekretär.

Õpilaspilet on ühtlasi ka bussikaart. Õpilaspileti kasutamiseks bussikaardina tuleb õpilaspilet https://parnu.pilet.ee/ lehel isikustada. Sellesse keskkonda tuleb õpilasel või vanemal ID-kaardi või mobill-ID-ga sisse logida. Sealt valida "Isikusta" ning täita lüngad.
1. Alates 1. juulist 2018. a hakkas kehtima Pärnumaa ühtne piletisüsteem, millega on antud tasuta sõiduõigus maakonna bussiliinidel kõigile 
alla 20-aastastele isikutele (sõltumata elukohast).
2. Tasuta sõiduõigus saadakse isikustatud bussikaardi valideerimisega bussis. Uusi kaarte vaja ei ole, sobivad kõik seni kasutusel olnud isikustatud bussikaardid, sh e-õpilaspiletid.
3. Bussikaardi puudumisel tuleb maaliinide bussides tõendada bussijuhile oma vanust ja isikut ning bussijuht väljastab paberkandjal 0-pileti. Vanust ei pea tõendama silmnähtavalt alla 14-aastased lapsed. Bussikaardi või Soodustatud isiku staatuse puudumisel tuleb linnaliinibussides osta pilet.


Kui õpilane on õpilaspileti kaotanud, väljastab kool selle duplikaadi. Lapsevanem esitab koolile taotluse õpilaspileti duplikaadi väljastamiseks, kuhu märgib ka taotlemise põhjuse (taotluse blankett on kättesaadav koolikodulehel Koolikorraldus -> Dokumendid -> Taotlus korduva õpilaspileti väljastamiseks).

Õpilaspileti duplikaadi maksumuseks on 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole
Number: EE631010220041191010
Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti duplikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile maksekorralduse kviitungiga.

 

Kui leitakse kaduma läinud õpilaspilet, tuleb see koolile tagastada.

 

Kehtetud õpilaspiletid:
92500397450; 92500397534; 92500397583; 92500397930; 92500398433; 92500409560; 92500409578; 92500398482; 92500399449; 92500397609; 92500422852; 92500422803; 92500410261; 92500410014; 92500399407; 92500399365; 92500398557; 92500409628; 92500410865; 92500398144; 92500399142; 92500409719; 92500410352; 92500398268; 92500399159; 92500409644; 92500409594; 92500397476; 92500411376; 92500422936; 92500423082; 92500410188; 92500409966; 92500409818; 92500398193; 92500397963; 92500398029; 92500422894;92500398011; 92500427679