Koolimaja uksed avatakse kell 7.20.
Õpilased saavad klassidesse kell 7.50


Tundide algus kell 08.10

Käo tn 4 maja (suur maja)
1. tund 08.10 08.55
2. tund 09.05 09.50
3. tund 10.10 10.55
4. tund 11.15 12.00
5. tund 12.15 13.00
6. tund 13.10 13.55
7. tund 14.05 – 14.50
8. tund 15.00 15.45

Söögivahetunnid
:
Hommikupuder 7.30 – 8.00
I söögivahetund 09.50 – 10.10, söövad 1. ja 2 klassi õpilased
II söögivahetund 10.55 – 11.15, söövad 3.-5. klassi õpilased
III söögivahetund 12.00 – 12.15, söövad 6.-9. klassi õpilased
IV söögivahetund 13.00 – 14.20, õpilaste lisaeine (tasutakse vanemate poolt)

Õuevahetunnid
09.50 – 10.10
10.55 – 11.15
12.00 – 12.15


Lembitu 1a maja (väike maja)
1. tund 08.10 08.55
2. tund 09.05 09.50
3. tund 10.10 10.55
4. tund 11.10 – 11.55
5. tund 12.15 13.00
6. tund 13.10 13.55
7. tund 14.05 14.50
8. tund 15.00 15.45

Söögivahetunnid:
Hommikupuder 7.30 – 8.00
I söögivahetund 09.50 – 10.10, söövad 1. ja 2 klassi õpilased
II söögivahetund 10.55 – 11.10, söövad 3.-5. klassi õpilased
III söögivahetund 11.55 – 12.15, söövad 6.-9. klassi õpilased
IV söögivahetund 13.00 – 14.20, õpilaste lisaeine (tasutakse vanemate poolt)

Õuevahetunnid
09.50 – 10.10
10.55 – 11.10
11.55 – 12.15