Põhikooli lõpueksamid: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/

Lõpueksamite ajad:

 • eesti keel – 1. juuni 2018. a;
 • matemaatika – 8. juuni 2018. a; 
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks. 

Tasemetööd: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/

Tasemetööde ajad:

     3. klassi tasemetööd:

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles - 24. mai 2018. a; 
 • matemaatikas - 29. mai 2018. a.

  6. klassi tasemetööd (elektroonilised):
 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena - 16. mai 2018. a;
 • matemaatikas - 22. mai 2018. a;
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) - 30. mai 2018. a.

  8. klassi üleminekueksam:
 • eesti keel - 14. mail kell 10.00

 • PISA test 08. mai kell 10.00 ruumis B3