Lõpueksamite ajad:

  • eesti keel (kirjalik) –  2. juuni 2023;
  • matemaatika (kirjalik) – 07. juuni 2023; 
  • bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena – 12.-14. juuni 2023.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2023. aasta 01. veebruariks. 

Põhikooli lõpueksamid: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/

Üleminekueksam:
8. klassi õpilastele eesti keeles – 07. juuni 2023.

Uurimistöö kaitsmine:
8. klasside uurimistöö kaitsmine – 31. mai. 01. juuni ja 08. juuni 2023.

Tasemetööde ajad:

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
matemaatika 19.-22. september 2022.
eesti keel 23.-27. september 2022.
loodusõpetus  10.-13. oktoober 2022.

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
matemaatika 19.-22. september 2022.
eesti keel 23.-27. september 2022.
loodusõpetus 10.-13. oktoober 2022.
inglise keel –  17.-21. oktoober 2022.

Tasemetööd: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/