Kui annad lapsele veidi armastust,
siis saad selle kuhjaga tagasi.
John Ruskin

Tere tulemast Raeküla kooli!

Meie kooli põhiväärtused:

Koostöö - meil on ühised eesmärgid ja oma tegevuses lähtume neist;
Traditsioonid - oma tegevuses järgime ja hoiame Eesti rahva ja meie koolikultuuri¬traditsioone;
Hoolivus - lugupidav suhtumine üksteisesse, kõigi arengu toetamine, turvaline ja arenev õpikeskkond;
Loovus - iga õpilane ja töötaja on võimekas ja loov.

Raeküla kooli õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste kasvamisele loovateks ja mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada tulevases elus erinevates rollides: järgmises haridusastmes, perekonnas, tööl ja avalikus elus.
  

Alates 1. septembrist algab teie lapsel sihipärane õppimine koolis. Koolivalmiduse aluseks on emotsionaalne intelligentsus, mis koosneb usaldusest, uudishimust, tegutsemistahtest, enesekontrollist, lähedaste suhete olemasolust, suhtlemis-ja koostöövõimest. Lapse üheks arengu aluseks on suhtlemine, seepärast peaksid vanemad lastega palju vestlema. See arendab nii kuulamist, rääkimist kui ka tähelepanu. 

Tegutsege palju koos oma lapsega: lugege raamatuid ette, vaadake koos pilte, tehke väljasõite parki, metsa, muuseumi.

Õpetage last välja elama oma emotsioone.

Ärge tekitage lapses pingeid liiga kõrgete ootustega.

Karistamise asemel arutlege tehtud vigade üle.

 Andke lapsele võimalus olla iseseisev.

Varuge aega, et koolist tulevat last rohkem kuulata, abistada. Tundke tema tegemiste ja õppimise vastu siirast huvi.
  

Näidake ja selgitage oma lapsele juba varakult, missugused ohud valitsevad teda tema kooliteel.

See kõik on väga vajalik töö, mis hiljem toob kaasa palju rõõme.
Toetage ja armastage oma last!

Õppevahendid 1. klassi õpilasele.

1.klassi õpilasele oleks vaja:

 Soovitavad õppevahendid:

  • Pehme pinal koos vajaliku sisuga - 3 harilikku pliiatsit HB, värvipliiatsid, teritaja, kustukumm, joonlaud, viltpliiatsid;
  •  Vihikud – laia joonega (16 joont), ruuduline (suur ruut), abijoonega (soovitavalt ostaksime ühiselt õppeaasta alguses vajalikud vihikud, kattepaberid ja kilekaaned);
  •  Jõupaberid õpikutele;
  •  Õlipastellkriidid (Pentel, Lyra, Color ja Co );
  •  Guaššvärvid, 3 erineva suurusega pintslit, veenõu, segamisalus;
  •  Värvilised paberid trukiga kiletaskus, liimipulk, käärid;
  •  Joonistusplokk A4 ja A3 suurus ( 1 suur, 1 väike).

Kõik lapse õppevahendid, riided ning jalanõud tuleb kindlasti varustada nimega ja klassi numbriga.

Arendavad interaktiivsed mängud

Lapse keelelist arengut toetavad veebipõhised mängud ja ülesanded.
http://www.frepy.eu/part_ee.html 

Rohkem mänge leiab siit:

 

Perepäeva tagasiside küsimustik, avaneb allolevalt lingilt:

https://goo.gl/forms/ZmqapvaacFPN24tq2

logo