Pärnu linn toetab laste huviharidust

Pärnu linnas ja selle osavaldades elavad lastega pered, kelle netosissetulek pereliikme kohta jääb pärast eluasemekulude mahaarvamist alla 584 euro kuus, saavad linnavalitsuselt taotleda 7-19 aastate noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetust.

Taotluse võib esitada lapsevanem, hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja. Taotlusele on vaja lisada taotlust põhjendavad dokumendid ning tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Toetusetaotlusi saab esitada:
e-teeninduses
- saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- tuua linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16)
- viia elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse

Täpsema info leiad siit: https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/sotsiaaltoeoe-ja-tervishoid/toetused-soodustused/185-sotsiaaltoetused/1251-huvihariduse-ja-huvitegevuse-toetus