Me ei õpi kooli, vaid elu jaoks. Vitae, non scholae discimus.

Filtrid

Esmaspäev, 03.06
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

Teisipäev, 04.06
Kell 9.00-13.00 on 4. klassi õpilased Tipu Looduskoolis, kus osalevad õppeprogrammis „Elu ja ringlused mullas“.

Neljapäev, 06.06
Kell 7.00 - 21.30 on 8.a ja 8.b klassi õpilased Riias, külastavad Riia vanalinna vaatamisväärsusi, Sigulda Tarzani seiklusparki ja Riia Motomuuseumi.
Kell 9.00 toimub toimub 1.- 4. klassi õpilastele keskkonnahariduse projektide ja õppekäikude kokkuvõttev konverentsRaeküla Vanankooli Keskuses.
Kell 11.00 toimub 5.-7. klassi õpilastele keskkonnahariduse projektide ja õppekäikude kokkuvõttev konverents Raeküla Vanankooli Keskuses.

Kell 10.00 9.a ja 9.b klassi õpilastel matemaatika eksam Lille 4/6a, 4. klassi klassiruumis ja arvutiklassis.

Reede, 07.06
Kell 8.00-15.00 on 7.a klassi õpilased Türi Ringhäälingumuuseumis ja Paide Wittensteini tegevuskeskuse töötubades.
Kell 9.00-14.00 on 2. klassi õpilased ekskursioonil Valgeranna seikluspargis.

6.a klass koos klassijuhataja Kaja Lillipuuga osales Transpordiameti liiklusohutusalase koostööprojekti – „Liiklusnädal/nädalad/kuu raamatukogus“ raames korraldatud liiklusviktoriinis.
Kõik viktoriinilahendajad said Transpordiameti liiklusohutuse osakonna eksperdi Sirli Tallo käest ka auhinnad.

DSC 1714

Sellel nädalal 27.05-31.05 on meie 4.-6. klasside õpilastel külas 10 vahetusõpilast ja 2 õpetajat CEIP do Camino Ingles koolist Hispaaniast.

Esmaspäev, 27.05
Kell 8.10 toimub 8.a ja 8.b klassi õpilastel uurimustööde kaitsmine Lille 4/6a 4. klassi klassiruumis.
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

Teisipäev, 28.05
Kell 08.00-21.00 on 4. klassi õpilased Riias. Külastavad Riia vanalinna ja loomaaeda.

Kolmpäev, 29.05
Kell 9.30 külastavad 9.a ja 9.b klassi õpilased Raeküla Lasteaeda.
Kell 11.00 9.a ja 9. b klassi viimase koolikella aktus Pärnu Raeküla Vanakooli Keskuses.
Kell 17.00 Pärnu Raeküla Kooli kevadkontsert Pärnu Raeküla Vanakooli Keskuses.

Neljapäev, 30.05
Kell 8.00-13.00 3.a ja 3.b klassi õpilased Velgejärve matkarajal, kus osalevad õppeprogrammis „Vesi kui elukeskkond".
Kell 15.00 Õppenõukogu Aide keskuse 4. klassi klassiruumis.

Reede, 31.05
Kell 8.45 – 12.00 osalevad 3.a, 3.b ja 5.b klasside õpilased Uhla-Rotiküla elamusretkel.
Kell 08.30-10.00 on 1. klassi õpilased Pernova hariduskeskuses, kus osalevad õppeprogrammis "Eesti metsloomad ja nende eluviis”.
Kell 10.00 lähevad 4. klassi õpilased jalgrattamatkale Valgeranda.
Kell 10.00 9.a ja 9.b klassi õpilastel eesti keele eksam Lille 4/6a, 4. klassi klassiruumis ja arvutiklassis.
Kell 10.00 8.a ja 8.b klassi õpilastel üleminekueksam matemaatikas. Üleminekueksam toimub Lille 4/6a õppehoones.

Transpordiameti liiklusohutuse osakonna poolt korraldatud liiklusohutusalase koostööprojekti „Liiklusnädal/nädalad/kuu raamatukogus“ raames on 20.- 24. mail meie kooli õpikeskuse külastajatel soovi korral võimalik täita liiklusviktoriini lehte. Tule ja osale!

Esmaspäev, 20.05
Kell 09.00-13.00 on 6.a ja 6.b klassi õpilased Varbla looduskeskuses, kus osalevad õppeprogrammis „Jäljed merel“.
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

Teisipäev, 21.05
Kell 09.00-13.30 on 5.a ja 5.b klassi õpilased Matsalu looduskeskuses, kus osalevad õppeprogrammis „Kevadine linnuelu Matsalus“.
Kell 12.00 on 4. klassi õpilased Pärnu Jahtklubis purjetamas.

Kolmapäev, 22.05
Kell 9.00-11.00 on 8.b klassi õpilased Pärnu Jahtklubis purjetamas.
Kell 17.00 Raeküla kooli õpilaste vanemate foorum Lembitu 1a õppehoones (5.b klassi klassiruum).

Neljapäev, 23.05
Kell 13.30-15.00 osalevad 5.a ja 5.b klassi õpilased Pernova Loodusmaja õppeprogrammis „Pärnumaa ökosüsteemid“ Luitemaa looduskaitsealal.
Kell 14.45 Infotund Aide õppekeskuses

Reede, 24.05
Kell 8.10 toimub 8.a ja 8.b klassi õpilastel uurimustööde kaitsmine Lille 4/6a 4. klassi klassiruumis.


12.05-18.05 ERASMUS + projekti raames, külastavad Pärnu Raeküla Kooli hispaanlased ja sakslased. Tegevustesse on kaasatud 8.a ja 8.b klassi õpilased.

Esmaspäev, 13.05
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

Teisipäev, 14.05
Kell 09.00-13.00 on 1. klassi õpilased C. R. Jakobsoni Talumuuseumis,kus osalevad õppeprogrammis „Talulapse tegemised .

Kolmapäev, 15.05
Kell 13.30-15.00 osalevad 8.a ja 8.b klassi õpilased Pernova Loodusmaja õppeprogrammis „Bioindikatsioon - tiigipüük“.

Neljapäev, 16.05
Kell 18.00 toimub sügisel 1. klassi õppima asuvate laste ja nende vanemate koosolek Aide keskuses 4. klassi ruumis.

Esmaspäev, 06.05
Kell 10.15-17.45 Kolme mereäärse kooli õpilasesinduste koolituspäev, Pärnu Ülejõe Põhikoolis, Tallinna mnt. 40.a (4. korruse aulas)

Teisipäev, 07.05
Kell 9.00-13.35 toimub 9.a ja 9.b klassi õpilaste matemaatika e-eksam arvutiklassis ja 4. kl klassiruumis.
Kell 12.00 on 4. klassi õpilased Pärnu Jahtklubis purjetamas.
Kell 13.30-15.00 osalevad 8.a ja 8.b klassi õpilased Pernova Loodusmaja õppeprogrammis Bioindikatsioon - tiigipüük.

Kolmapäev, 08.05
Kell 8.10-9.00 sooritavad 3.a ja 3.b klass sotsiaalvaldkonna tasemetööd  arvutiklassis.
Kell 12.00 osaleb poistekoor ja mudilaskoor Pärnumaa mudilaste laulupeo eelproovis Pärnu Mai Koolis.

Neljapäev, 09.05
Kell 06.30-20.30 on 6.a ja 6.b klassi õpilased Hiiumaal, osalevad programmis"Mets puhtaks"
Kell 11.10 3.b klassi õpilased osalevad Pärnu Muusikakooli pillitutvustuskontserdil Pärnu Kontserdimajas.
Kell 13.30-15.00 osalevad 8.b klassi õpilased Pernova Loodusmaja õppeprogrammis STEAM- Maakera loodusvööndid loodusmajas”.
Kell 14.45 Infotund õpetajatele, Lille 4/6a, 4. kl klassiruumis.

Reede, 10.05
Kell 8.10 sooritab 6.b klass sotsiaalvaldkonna tasemetööd  arvutiklassis.
Kell 9.00 sooritab 6.a klass sotsiaalvaldkonna tasemetööd arvutiklassis.
Kell 09.15-13.00 on 7.a, 7.b , 7.c ja 7.d klassi õpilased Soomaa rahvuspargi külastuskeskus, kus osalevad õppeprogrammis „Soomaa külastuskeskus .
Kell 10.45-11.30 on 6.b klassi tunnis külalised LHV pangast - rääkimas rahatarkuse teemal.

Olulised kontaktid

Direktor +372 444 8040
Juhi abi +372 444 8042
Õppejuht +372 444 8044
Bürooruum +372 444 8043
Haldusjuht +372 444 8045