Me ei õpi kooli, vaid elu jaoks. Vitae, non scholae discimus.

Tasemetööd ja eksamid

Tasemetööd:

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 • A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

Põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 • valikeksam vene keeles või inglise keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2024. aasta 01. veebruariks. 

Olulised kontaktid

Direktor +372 444 8040
Juhi abi +372 444 8042
Õppejuht +372 444 8044
Bürooruum +372 444 8043
Haldusjuht +372 444 8045